جمعه, 31 خرداد,1398 - شنبه, 01 تیر,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل کتیبه همدان

همدان - میدان قائم - بلوار ارم - هتل کتیبه همدان
4,000,000 ریال
تا 15% تخفیف

3,400,000 ریال

نقشه هتل کتیبه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 15% تخفیف 4,000,000 ریال 3,400,000 ریال
سوئیت یک خوابه دو نفره سوئیت یک خوابه دو نفره 2 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 18% تخفیف 10,000,000 ریال 8,200,000 ریال
سوئیت یک خوابه سه نفره سوئیت یک خوابه سه نفره 3 نفر ، 1 سرویس اضافه(شامل هزینه)
تا 18% تخفیف 11,200,000 ریال 9,200,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار نفره سوئیت دو خوابه چهار نفره 4 نفر
تا 18% تخفیف 12,400,000 ریال 10,200,000 ریال